คณิตศาสตร์ศิลป์ความงามที่เกิดจากการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาผสมผสานเข้ากับงานศิลปะที่เรียกว่า “คณิตศิลป์